O firmie

fot. Związek Stowarzyszeń “Kraina Drwęcy i Pasłęki”

pasek

Mleczarnia EkoŁukta Sp. z o.o. jest niedużym przedsiębiorstwem mleczarskim położonym pomiędzy Olsztynem, a Ostródą, na czystych terenach Warmii i Mazur. Historia naszej firmy jest bardzo krótka: spółka została zarejestrowana w październiku 2007 roku, w celu zakupu od syndyka majątku upadłego przedsiębiorstwa „Łuk-Mił” Sp. z o.o. 30.10.2007 podpisana została umowa i rozpoczęto prace zmierzające do ponownego uruchomienia produkcji w zakładzie.

Po otrzymaniu zezwolenia od służb weterynaryjnych pierwsza produkcja ruszyła pod koniec stycznia 2008 roku. 01.02.2008 uprawniona jednostka certyfikująca Bioekspert Sp. z o.o. potwierdziła zgodność procesu produkcji w naszym zakładzie z rozporządzeniem Rady (EWG) 2092/91.

Od tego dnia mamy prawo oznaczać nasze produkty znakiem rolnictwa ekologicznego. Ponowna kontrola przeprowadzona w styczniu 2009 roku przedłużyła ważność certyfikatu ekologicznego do 30.06.2010. Aktualnie jest on zgodny z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28.06.2007 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

Od samego początku głównym celem naszej działalności jest produkcja certyfikowanej żywności ekologicznej. Widząc wzrastające, także w Polsce, zapotrzebowanie na żywność zdrową, naturalną, opartą na tradycyjnych recepturach, a przede wszystkim bezpieczną, staramy się zaspokoić oczekiwania klientów.

Nasza idea to zdrowie ponad wszystko.